Produkty

Anhydritové podlahy


Řada lidí zaměňuje betonové podlahy, které neprovádíme, za lité anhydritové podlahy, které jsou naší specializací a které považujeme z mnoha důvodů za vhodnější řešení při výstavbách rodinných a bytových domů. Lité anhydritové podlahy totiž například nepotřebují stěrku a navíc jejich zhotovení je výrazně rychlejší.


Anhydritové podlahy se zpravidla vylívají v tl. 40 mm, zatímco betonové podlahy vyžadují tl. 50-60mm. Navíc v případě betonových podlah není možné zaručit dokonalé vylití všech dutin (např. u podlahového topení) a je ještě nutné provést armarování (vyztužení) pomocí kari sítí. Anhydritové podlahy vás neomezí ani při výběru podlahových krytin. Vybírat můžete z celé škály nejrůznějších druhů. Limitováni jste pouze směrnicemi o pokládce dané výrobcem podlahové krytiny.


Základní podmínky realizace anhydlitových podlah:

  • minimální teplota při pokládce (teplota místnosti): 5 °C
  • maximální teplota při pokládce (teplota místnosti): 30 °C
  • v době tuhnutí zabránit průvanu
  • při velmi vysoké vzdušné vlhkosti provádět nárazové odvětrání
  • zabránit přímému dopadu slunečního záření na podlahu

Výsledná podlaha je zpravidla už po 1 dni pochozí a částečně zatížitelná po 5 dnech, kdy dosahuje zhruba 50% konečné pevnosti.


Fotka anhydritové podlahy 3