Technologie

Tabulka pro stanovení tloušťky topného potěruTabulka pro stanovení tloušťky

Vysvětlivky:


  1. Podklad – stropní deska

  2. Separační vrstva

  3. Deska potěru

  4. Izolační vrstva

  5. Vyrovnávací potěr

  6. Vodiče topení

  7. Vnější průměr vodičů

Poznámky:

  1. přípustné provozní zatížení ≤ 1,5 kN/m2, stlačitelnost izolační vrstvy maximálně 5 mm.
  2. součet odstupů topných prvků od horní a spodní plochy desky potěru musí být minimálně 45 mm.
  3. na základě vysoké pevnosti v tahu za ohybu u tekutých potěrů lze snížit jmenovitou tloušťku potěru nad topnými prvky u provozního zatížení 1,5 kN/m2 (bytová výstavba) na 35 mm (konstrukce A1, DIN 18560 část 2). Zde je předpokládaná pevnost v tahu za ohybu min. 4 N/mm2, které je u tekutých potěrů pevnostní třídy AE 20 zpravidla dosaženo. Je-li potřeba, provede se ověřovací zkouška na průhyb.