Technologie

Lití potěru


Potěr se rozlívá rovnoměrně po ploše podlahy pomocí hadice napojené k čerpadlu. Důležitou roli proto hraje správná konzistence. Pokud potěr lité podlahy dobře teče, což se u nás přímo na stavbě před zalitím ověřuje, jde vše hladce. Díky svým vlastnostem jsou tedy lité podlahy vhodné i na vyrovnávání starých betonových podlah, což z nich činí víceúčelové řešení.


Pokud potěr dobře teče, jde vše hladce

Přesné nastavení konzistence lití u tekutého potěru RADDiBIN® se provede nejspolehlivěji pomocí stanovení míry rozlití. K tomu je potřeba tzv. Hägermannův trychtýř, skleněná deska a skládací metr. Hägermannův trychtýř se umístí na vodorovnou a suchou skleněnou desku a naplní se do roviny tekutým potěrem. Poté se tento trychtýř kolmo zvedne. Míra rozlití se musí pohybovat mezi 21 až 24 cm.


I když se tekutý potěr rozlévá do plochy skoro úplně sám, odtud název tekutý potěr, je nutné během pokládky dodržet několik zásad. Zejména je důležité nalitý potěr do požadované výšky odvzdušnit.


Velice snadné a rychlé zalití plochy podlahy

Jak už bylo zmíněno, potěr se rozlije rovnoměrně po ploše pomocí hadice napojené k čerpadlu. Hadici je v tomto případě nutno vést po zalévané ploše pravidelně a v krátkých odstupech. Během lití se také musí zajistit, aby byl tekutý potěr rozléván po dané ploše cíleně a aktivně. Pokud přesahy separační fólie nejsou slepené nebo svařené, musí se zvolit směr pokládky potěru způsobem, aby nedošlo k podlití této fólie (viz obrázek). Co se týče instalovaných výškových měrek, které slouží k indikaci stanovéné výšky potěru, ty se po zalití, resp. před odvzdušňováním odstraňují.


Lití potěru také umožňuje s použitím většího počtu pracovníků zalít rozsáhlejší plochy, kdy v "přední" zóně probíhá lití, zatímco v "zadní" se zahajuje odvzdušňování.

Odvzdušnění potěru

  • odvzdušňování potěru, jež má za cíl jeho homogenizaci, se provádí dvakrát kolmo proti sobě (do kříže) pomocí odvzdušňovací tyče.
  • pozor: odvzdušňování prováděné vícekrát má za následek sedimentaci malty!