Technologie

Vysychání potěru


Stejně jako u všech stavebních materiálů na bázi minerálního pojiva je i v případě potěru z materiálu RADDiBIN® nutné zajistit odpaření přebytečné, nevázané vody. To lze učinit přirozenou cestou, nebo je možné zvolit některý z osvědčených postupů pro urychlení vysychání potěru, aby se doba přípravy potěru pro pokládku krytin zkrátila na nezbytné minimum.

Rychlé vysychání

Rychlého vysychání potěru lze dosáhnout urychlenou výměnou vzduchu v daném prostoru, neboť tím dochází ke snížení vlhkosti vzduchu. Sušší vzduch tedy napomáhá lepšímu a rychlejšímu vysychání potěru. Navíc tloušťka potěru by neměla být předimenzovaná, ani poddimenzovaná, a to nejen z důvodů ekonomických.


K opatření pro urychlení vysychání tekutého potěru lze přistoupit až po uplynutí prvních 48 hodin. Do té doby je nutné tekutý potěr chránit před průvanem a přímým slunečním zářením.


Vysychání lze podpořit:


  • zapnutím topení a trvalým větráním.
  • použitím sušiček vzduchu.
  • nezakrýváním plochy potěru

Násobnost výměny vzduchu (1/h)
Okna a dveře zavřené 0 až 0,5
Otevřené ventilačky 0,8 až 4
Okna napůl otevřená 5 až 10
Okna zcela otevřená 9 až 15
Průvan otevřenými okny a dveřmi cca 40

Pokládka podlahových krytin

Před zahájením pokládky podlahové krytiny musí být tekutý anhydritový potěr řádně suchý. U topného potěru je tato hodnota zbytkové vlhkosti stanovena na 0,3 % CM v případě parotěsných podlahových krytin a parket. U všech ostatních typů potěrů jsou pak platné následující limity:


  • paropropustné podlahové krytiny: ≤ 1,0 % CM
  • parotěsné podlahové krytiny: ≤ 0,5 % CM
  • podlahové krytiny náchylné na vlhkost např. parkety: ≤ 0,5 % CM

Pozn.: ke stanovení hodnoty zbytkové vlhkosti je nutné užít CM přístroj.

Posouzení a ošetření povrchu potěru

Absence vlhkosti v potěru není jedinou podmínkou pokládky krytiny. Sleduje se rovněž kvalita jeho povrchu, a to pomocí zkoušek. Běžnou metodou je odtahová zkouška, kterou se zjišťuje přilnavost lepidel apod. Pokud jsou výsledky měření pozitivní, je potěr připraven k pokládce nášlapné vrstvy. V opačném případě jsou vlastnosti potěru upraveny přebroušením.