Produkty

Anhydritový potěr na separační vrstvě


Tekutý potěr na separační vrstvě umožňuje po vytvrzení volný pohyb potěru vůči podkladní desce. Má význam zejména, pokud je nutná rychlá a cenově výhodná sanace podlah ve starých zástavbách a není vhodné užítí spojovacího potěru.

Předpoklady

Při projektování a realizaci tekutého potěru na separační vrstvě se dodržují následující zásady a směrnice:

  • separační vrstva nesmí být při pokládce potěru uvažována jako parotěsná zábrana podle DIN 18195. Separační vrstva umožňuje pouze volný pohyb desky potěru na podkladu.
  • konstrukční spáry musí být převzaty ve stejné šíři i do tekutého potěru. V ostatních případech lze potěr pokládat na velké plochy beze spár.
  • při pokládce potěru by měly být stěny již omítnuté.

Podklad

Důležitým předpokladem pro pokládku separační vrstvy je suchý a čistý podklad. Větší díry a praskliny musí být uzavřené. Bodové vyvýšeniny, potrubí a podobné překážky musí být proto zarovnány, aby vznikl nosný podklad s rovným povrchem.

Provedení

Krajové pásy tlošťky ≥3 mm (vždy podle velikosti místnosti) musí být umístěny na všech vzestupných částech, kterými jsou např. stěny, sloupy, topení apod.


Důležitá je i řádná pokládka separační vrstvy. Ta by měla být realizována nejlépe ve dvou vrstvách, je-li to možné, přičemž utěsnění potěru a parotěsné zábrany lze pojmout jako jednu vrstvu. Při pokládce se dodržují následující postupy:

  • separační vrstva musí být rozložena bez vln a překladů.
  • jednotlivé pásy separační vrstvy by měly být položeny s 10cm přesahem.

Separační vrstvu mohou tvořit následující materiály:

  • polyetylenová fólie.
  • papír povrstvený umělou hmotou.
  • papír nasycený bitumenem.
  • tkanina ze skelného vlákna.
  • jiné výrobky se srovnatelnými vlastnostmi.

Za vhodné a žádoucí se považuje svaření jednotlivých pásů, čímž vznikne vodotěsná uzavřená vana. Minimální tloušťka potěru se pak stanovuje obdobně jako v případě potěru na izolační vrstvě.


Odkazy: