Technologie

Technická data



Sypná hustota (volně)
> 0,9 t/m3
Sypná hustota (odstředivka)
> 1,3 t/m3
Sypná hustota (průměr)
cca 1,2 t/m3
Obsah CaSO4
> 92 %
Reakce mokré malty
slabě alkalická
Zahájení zhutnění
> 40 min.
Konec zhutnění
< 180 min.
Stupeň hydratace
> 90 %
Skladování (suché prostředí)
min. 3 měsíce
Míra smrštění a bobtnání
< 0,2 mm/m
Tepelná vodivost
1,2 W/mK
Koeficient tepelné roztažnosti
< 0,012 mm/mK
Pochůznost
zpravidla po 24 hodinách
Zatížitelnost (50 % konečné pevnosti)
po 5 dnech
Hořlavost
nehořlavé

Doplňující informace

  • minimální teplota pro pokládku potěru (teplota místnosti): 5 °C.
  • maximální teplota pro pokládku potěru (teplota místnosti): 30 °C.
  • zajistit zabránění průvanu během procesu tuhnutí.
  • zahájit nárazové větrání při vysoké vlhkosti vzduchu.
  • zabránit přímému slunečnímu záření na podlahu.

Rovněž je nutné si uvědomit, že při výběru potěrů na bázi materiálu RADDiBIN® se musí zohlednit aktuální normy a předpisy.